Beata Ernman Thunberg – Životopis, Fakty sestry Grety Thunbergovej