Buck Henry Vek, Manželka, Čistý majetok, Životopis, Rodina, Smrť a ďalšie