Dean Fleischer-Camp – Životopis, Rodina, Fakt manžela Jenny Slateovej