Howard Schultz Vek, Manželka, Biografia, Rodina, Čistý majetok, Deti a ďalšie