Kim lee (DJ) Vek, výška, manžel, čistý majetok, rodina, životopis a ďalšie