Neomi Rao Vek, Manžel, Rodina, Životopis, Výška, Čistý majetok a ďalšie