Priyanka Reddy Wiki, Vek, Životopis manžela (Veterinára) a Rodina