Steve Penny Vek, manželka, čistý majetok, deti, rodina, životopis a ďalšie